Betingelser

Betaling

Oppstartsprisen på standard-pakker betales når nettstedet er ferdig satt opp.
Vedlikeholdsavgift har valgfri betalingstermin: kvartal, halvår eller år.
Faktura sendes som standard pr epost. Ønskes papirfaktura tilsendt pr brev, så tilkommer et gebyr (se prisliste).
Om annet ikke er spesifisert så er alle priser oppgitt eks. mva.

Bindingstider

Alle tjenester med vedlikeholdskostnad har en bindingstid på 12 måneder. Eventuell oppsigelse må skje minst 2 måneder før periodens utløp. Avtalen fornyes automatisk med 12 måneder om oppsigelse ikke er mottatt innen fristen.

Dersom avtalen ønskes avsluttet før bindingstiden er utløpt må kostnader for allerede utført arbeid og tjenester påregnes.

Ved avslutting av vedlikeholdsavtale avsluttes som standard også webhotell og hjemmeside-system.

Spesielt vedrørende domenenavn

Domenenavn betales årlig (hvis det ikke er inkludert i vedlikeholdsavtalen du har). Eventuell oppsigelse må sendes inn minst 2 måneder før domenets utløpsdato. Manglende betaling av årsavgiften fører til at domenet sies opp og blir ledig for andre å registrere.